Plánování plavby na řece Ohři

Zdatní vodáci dokáží úsek od Chebu po Klášterec nad Ohří (měří zhruba 117 km) sjet za 4 až 5 dnů, ovšem za předpokladu, že plavbu nespojí s žádnými výlety za přírodními zajímavostmi a historickými památkami v blízkém okolí řeky. Tento způsob sjíždění řeky je však naprosto výjimečný, neboť vodáci sjíždějí řeku hlavně kvůli zážitkům z putování. Mnoho významných zajímavostí přímo vybízí k častějším zastávkám a prohlídkám. Rekreační tempem lze plavbu zvládnout za 6 až 8 dnů. Průměrná cestovní rychlost po Ohři odpovídá v úseku z Chebu do Karlových Varů 4 -5 km/hod a v úseku z Karlových Varů do Klášterce 6 - 7 km/hod.

Vícedenní plavbu po Ohři zahajuje většina vodáků v Tršnici, Kynšperku nad Ohří nebo Lokti. Výjimečně vodáci dávají přednost Chebu nebo Sokolovu. Svižnější, mírně adrenalinová plavba začíná v Karlových Varech. Nejčastějším cílem splouvání řeky je Klášterec nad Ohří, Vojkovice, méně často osada Lužný u Perštejna nebo Kadaň. Velmi oblíbené jsou jedno až dvoudenní výlety do Karlových Varů či Vojkovic.

V budoucnosti se jeví jako další možná a zajímavá varianta na plavbu po řece Ohři její start již v sousedním Německu, kde je Ohře splavná v délce dvaceti kilometrů. V současné době česká i německá strana řeší, za jakých podmínek bude možný přejezd hranice na plavidlech. Dalším úskalím je výskyt chráněného bobra, který v tomto úseku žije a zvláště v některém období roku je nutné zachovat klid na řece.


Podrobný popis jednotlivých úseků členěný dle dnů plavby naleznete pod odkazem Vodácké trasy .

Podpořil RF MŽP - více o projektu

Partner projektu

Partner projektu

Zpracovatel