O projektu Vodácké stezky

V roce 2006 vznikla kolem vodácké části řeky Ohře Vodácká stezka, která nemá dosud v České republice obdoby. Kolem řeky Ohře je tak v úseku od Chebu po Kadaň (Želina - jez) osazeno 70 informačních tabulí v českém, německém a anglickém jazyce. Obsahem informačních tabulí jsou praktické informace pro vodáky vztahující se k bezpečnému překonání jezu nebo úseku řeky, zásady bezpečnosti při vodácké turistice, možnostech ubytování, ale rovněž užitečné rady pro méně zkušené vodáky (výbava, terminologie, návody manévrů). Informace jsou doplněny o stručný popis přírodních a kulturních atraktivit v okolí, které je možné navštívit, informací o obcích a také zde vodák vždy najde místo na mapě, kde se v danou chvíli nachází. Tabule dále obsahují vždy název tabule (místa), výřez mapy, fotografie, texty (místopis, vodácké informace a možnosti ubytování) a říční kilometr dle kilometráže Ohře. V návaznosti na výše uvedenou aktivitu pokračoval celý projekt informační stezky vydáním podrobné, barevné publikace, kterou právě držíte v ruce. Oba tyto projekty vznikly za přispění Nadace ČEZ.

V roce 2013 navazujeme na předešlé aktivity zpracováním aplikace vodáckého průvodce pro webové stránky a pro mobilní telefony za podpory Ministerstva životního prostředí. Aplikací virtuálního průvodce chceme prezentovat hodnotné informace vytvořené pro tištěné průvodce a fyzické značení stezky v předchozích projektech. Tyto informace obohatí o nové možnosti, které internetová prezentace nabízí. Jednotlivá místa budou přímo do mapy zakreslena pomocí typových ikon, které po rozkliknutí zobrazí fotografie a podrobné informace. Speciálními ikonami se na interaktivní mapě objeví nejen kilometráž ale i zakreslení kempů, restaurací a dalších služeb v okolí včetně kontaktů, které usnadní plánování plavby. Stejně tak budou do mapy zakreslena i turisticky a přírodně zajímavá místa v okolí. V duchu „Vodácké stezky Ohře“ bude návštěvník nejen seznámen z hodnotou a rozmanitostí okolní přírody a kulturních památek, ale také poučen o nutnosti jejího respektování, ochrany umožňující trvale udržitelný vodácký ruch na řece Ohři. Aplikace je koncipována tak, aby ve spojení s kilometráží realizovala virtuálního průvodce představujícího postupné představení řeky, tak jak čeká při splavu na budoucího návštěvníka. Tomu odpovídá i členění průvodců na jednotlivé úseky, které přibližně odpovídají vždy jednomu dnu plavby.

Jsme si vědomi, že dobrý průvodce má nabízet úplné a aktuální informace. Budeme rádi za Vaši reakci, připomínky, zajímavé fotografie nebo informace, které můžeme vzít v potaz v průběhu další práce na projektu napište nám.

Tento projekt byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný přijemce grantu o.s.Vodácká Ohře a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí


Podpořil RF MŽP - více o projektu

Partner projektu

Partner projektu

Zpracovatel