NS 4: Novoříšská křížová cesta

Novoříšská křížová cesta začíná... Novoříšská křížová cesta je krásná výletní – vycházková trasa, která vede půvabnou krajinou. Na této stezce vám budou průvodcem jednotlivé zděné výklenkové kapličky, které byly po několik desítek let neudržované. Pokud vytrváte, zavedou vás kapličky až na samotný vrch křížové cesty – kopec Spravedlnost, kde na vás čeká odměna v podobě překrásného výhledu na Novu Říši a okolní krajinu. Vydejte se tedy i vy po stopách GENIA LOCI této kulturní památky a objevte kouzlo Novoříšské křížové cesty, která postupně odkrývá znovu svůj historický a kulturní půvab. Naše naučná stezka začíná u majestátního premonstrátského kláštera a barokního kostela sv. Petra a Pavla. Novoříšská křížová cesta je zapsaná v registru nemovitých kulturních památek pod č. 28145/7-5043
0 Nová Říše

0 Nová Říše Premonstrátský klášter

0 Nová Říše kostel sv.Petra a Pavla

0 Novoříšská křížová cesta

0 NKC1 Pán Ježíš odsouzen k smrti

0 NKC2 Pán Ježíš přijímá kříž

0 NKC3.5 Odpočinkové místo 1

0 NKC3 Pán Ježíš padá pod křížem poprvé

0 NKC4 Jak Pán Jéžíš potkává svou matku

0 NKC5 Šimon Kyrénský pomáhá Pánu Jéžíši nést kříž

0 NKC6 Veronika podává Pánu Ježíši roušku

0 NKC7 Pán Jéžíš padá pod křížem podruhé

0 NKC8 Pán Jéžíš napomíná plačící ženy

0 NKC9 Pán Jéžíš padá pod křížem potřetí

0 NKC10 11 Pán Ježíš zbaven roucha

0 NKC12 Pán Jéžíš umírá na kříži

0 NKC13 Tělo Pána Jéžíše sňato z kříže

0 NKC14 Tělo Pána Jéžiše uloženo do hrobu

0 Kopec Spravedlnosti

Přidej tip pro ostatní návštěvníky:
Close

Otevři v mobilu

http://www.geotrips.eu/qr/cs/pruvodce/region-renesance/trasa/ns4-novorisska-krizova-cesta/mapa
Close
  • Sdílej pomocí sociální sítě
  • Facebook:
  • Google plus:
  • Mail:

Zadavatel

Zpracovatel