O projektu

Mobilní průvodce vznikl za podpory Evropské Unie v rámci dotačního programu programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007—2013 (Gemeinsam mehr erreichen – Společně dosáhneme více)..


Zadavatel

Zpracovatel