NS 3: Batelov - Po stopách Karla Havlíčka Borovského

Stezka je tematicky propojená postavou Karla Havlíčka Borovského, který v Batelově a jeho okolí trávil svá studentská léta a je doplněna o jeho citáty a epigramy. Projděte naučnou stezku pozorně a na každém panelu hledejte odpověď na otázku. Zapište ji do tajenky.
0 Batelov

0 Batelov Kostel sv. apoštolů Petra a Pavla

0 Batelov Starý zámek

0 Batelov Nový zámek

0 Batelov Stará židovská synagoga

0 Batelov Fara

0 Havlíček Židovské téma

0 Havlíček 2 Občan Havlíček

0 Havlíček 3 Ruská zkušenost

0 Havlíček 4 Politický radikalismus

0 Havlíček 5 Básník

0 Havlíček 6 Vlastenec

0 Havlíček 7 Národ Havlíčkův

0 Havlíček 8 Redaktor a vydavatel

0 Batelov Velký kámen

0 Havlíček 9 A Dál

0 Havlíček 10 Věčnost

0 Batelov Židovský hřbitov

0 Batelov odpočinkové místo

0 Lovětínský krápník

0 Lovětín odpočinkové zastavení

Přidej tip pro ostatní návštěvníky:
Close

Otevři v mobilu

http://www.geotrips.eu/qr/cs/pruvodce/region-renesance/trasa/ns3-batelov-po-stopach-karla-havlicka-borovskeho/mapa
Close
  • Sdílej pomocí sociální sítě
  • Facebook:
  • Google plus:
  • Mail:

Zadavatel

Zpracovatel