Region Renesance

Vydejte se s námi na výlet za renesancí, do měst a městeček, jejichž sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci. Vydejte se do míst, jež dodnes vyhlížejí jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Venkovské silničky lemované stromořadími jeřábů i skvěle značené stezky pro pěší a cyklisty vás pak dovedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, nýbrž spočinutí a klid.

Chladivá voda z pramenů lesních potůčků či Moravské Dyje, řeky, která protéká celým krajem renesance od severu k jihu osvěží znavené tělo stejně jako vůně léčivých bylin ze zahrad kláštera v Gerasu. Mysl pozvedne vitalita památné lípy v Praskolesích, majestátní klid vznešených barokních kostelů v Nové Říši a Gerasu nebo chvíle tichého úžasu nad třešťskými betlémy.

Region Renesance se rozkládá na pomezí Čech a Moravy. Rozmanitost nedotčených přírodních krás a mnohých památek Regionu Renesance nabízí rozličné možnosti, jak strávit příjemné chvíle, ať už v koňském sedle, na běžkách nebo jen při procházkách malebnou venkovskou krajinou. Hluboké lesy v okolí Javořice, zákruty řeky Dyje i malé rybníčky mají své jedinečné nenápadné kouzlo v každém ročním období. Řada zámků, hradů, muzeí a galerií dává možnost nahlédnout do historie a kultury zdejší oblasti. To je možné i prostřednictvím tradičních slavností, koncertů a festivalů. Malé vesnice v blízkosti poklidných měst jsou pro tuto oblast typické. Region Renesance stále znovu odkrývá nové půvaby a svůj typický jemný ráz.

Najdete zde i dávná řemesla. Místní tvůrci přeměňují kov, dřevo, hlínu i kámen v užitek a krásu. Chvíle aktivního odpočinku můžete strávit na golfovém hřišti nedaleko Telče nebo v rakouském Drosendorfu, kde na Vás navíc čeká idylické koupání v řece Dyji a stejně jako v Bohuslavicích i jízda na koni.

Otevři fotografie
Přehraj audio
  • Kontakty
Close

Otevři v mobilu

http://www.geotrips.eu/qr/cs/pruvodce/region-renesance/misto/region-renesance-info-region-renesance

Zadavatel

Zpracovatel