Kdousov kostel sv. Linharta

Kostel sv. Linharta se nachází přímo v centru obce Kdousov. První zmínky o kostelu pocházejí již z roku 1341. V letech 1743 až 1753 prošel kostel barokní přestavbou. Jednopatrová budova fary s mansardovou střechou pochází z let 1757 až 1763. Obě stavby jsou dílem stavitele Michaela Kirchmayera. Kostel zaujme zejména průčelím s věží, členěným množstvím pilastrů, říms a dalších prvků. Kostel je vystavěn na místě starší, středověké stavby, jejíž existenci prokázal i archeologický průzkum. V 18. století byla stavitelem vybudována také nedaleká budova fary s mansardovou střechou.

Zařízení kostela pochází z doby dokončení stavby. Podíleli se na něm sochař Václav Böhm a malíři Jan Leopold Daisinger a František Vavřinec Korompay. Hlavní oltář na volně stojící menze rokokový, skříňový tabernákl s adorujícími anděly, v pozadí v bohatě vyřezávaném rámu zavěšeném na zdi je obraz Oslava sv. Linharta. V koutech lodi dvojice protějškových oltářů P. Marie Růžencové s hlavním obrazem P. Marie se sv. Dominikem, Kateřinou Sienskou a s medailony znázorňující patnáct tajemství sv. Růžence; v predele kasulový obraz od F.V.Korompaye Vyučování P. Marie se sv. Annou a Zachariášem.

Sochařskou výzdobu tvoří štukové figury archanděla Michaela a andílci od V. Böhma. Na oltáři sv. Jana Nepomuckého je hlavní obraz světce před královským soudem, v predele kasulový obraz sv. Františka z Pauly, štuková plastika archanděla Rafaela a andílci. V. Böhm je také autorem štukové složky oltářů v kapli Bolestné P. Marie (sousoší Piety, Kladení do hrobu), přízemní kazatelny a křtitelnice se sousoším Kristova křtu. Varhany zhotovil r. 1757 Ignác Florián Kasparides. Skříň zdobí polosochy sv. Cecilie, krále Davida a andílků hrajících na citeru, flétnu a housle. Volně umístěny jsou sochy sv. Cyrila, Metoděje, Václava a Anežky České od Heřmana Kotrby z r. 1955. Obrazový soubor křížové cesty pochází údajně z r. 1770, závěsný obraz Madony s dítětem z 1. pol. 18. stol. v bohatém akantovém rámu, barokní portrét místního faráře a donátora kostela Václava Jindřicha Freunda (v Kdousově 1705 - 1735). K jednotnému vybavení patří také lavice s rokajovou a rozvilinovou řezbou a kredenční skříň v sakristii s drobným sousoším Malé Kalvárie a s obrazy sv. Petra a Rozálie na bocích.

Otevři fotografie
Přehraj audio
  • Kontakty
Close

Otevři v mobilu

http://www.geotrips.eu/qr/cs/pruvodce/region-renesance/misto/cyklotrasa-2-sakralni-stavby-kdousov-kostel-sv-linharta

Zadavatel

Zpracovatel