O projektu


Zadavatelem projektu je Městské kulturní středisko Javorník


Mobilní průvodce vznikl za podpory Olomouckého kraje, který v rámci dotačního programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji 2015 přispěl na provoz Informačního centra částkou 15 tisíc Kč.

Zpracovatelem projektu je turistický portál Geotrips.eu

Přípomínky k obsahové části průvodce můžete zasílat na adresu Informačního centra info@mksjavornik.cz, technické připomínky k funkčnosti systému na autora Geotrips.eu