Samostatné foto

Close

Nenáročná trasa okolo Čeladné je vhodná i pro seniory a rodiče s dětmi. Vede kolem kostela sv. Jana Nepomuckého k Beskydskému rehabilitačnímu centru a nabízí překrásné výhledy do okolní krajiny.

Zpět

Samostatné foto

Close

Nad nádražím se vydáme druhou odbočkou doleva. Klikem na zakreslenou žlutou trasu v mapě si zobrazíte výškový profil trasy.

Zpět

Samostatné foto

Close

Starousedlický domek z minulého století.

Zpět

Samostatné foto

Close

Pohledy na vrcholy Malý Smrček a Smrček, za nimi Malý Smrk a Smrk. Nejvyšší z nich leží v nadmořské výšce 1276 m.

Zpět

Samostatné foto

Close

Krásný pohled na údolí mezi Malou Stolovou, Kněhyní a Smrkem z hlavní silnice. Uprostřed vidíme dlouhý hřeben vrchu Kozince, vybíhající M. Stolové. Z důvodu bezpečnosti se silnici na kole vyhněte.

Zpět

Samostatné foto

Close

Pohled na Skalku (964 m.n.m.), nejvyšší z vrcholů osamoceného horského masívu Ondřejníku.

Zpět

Samostatné foto

Close

Selské stavení..

Zpět

Samostatné foto

Close

Po cestě potkáváme také několik moderních archtitektonicky zajímavých staveb.

Zpět

Samostatné foto

Close

Výhled pod kravínem. Zde se můžete rozhodnout, zda se vrátíte zpět do centra obce a ukočíte "žlutý okruh", nebo zda se po "fialové" vydáte za dalšími výhledy směrem nad kravín.

Zpět

Samostatné foto

Close

Nad kravínem.

Zpět

Samostatné foto

Close

Výhled nad restaurací Smrček.

Zpět

Samostatné foto

Close

Za malou zacházku stojí i cesta po asfaltové silnici kousek výš. Nabídne Vám další výhledy na Lysou horu (1323 m.n.m.)…

Zpět

Samostatné foto

Close

… a vycházku kolem chat zasazených do pěkné přírody.

Zpět

Samostatné foto

Close

Při klesání směrem zpět můžeme ještě několikrát spatřit Skalku a Ondřejník.

Zpět