Naučné stezky v mobilu

Mobilní značení naučných stezek je založeno na značení zajímavých míst pomocí malých čárových QR kódů (taggů) propojených s obsahem, který si návštěvník zobrazí na mobilním telefonu. Tento systém minimálním způsobem zasahuje do okolního prostředí, umožňuje snadnou aktualizaci a rozšiřování obsahu bez fyzických zásahů do značení místa a přináší řadu nových možností v interakci s návštěvníkem. Návštěvník není pouze pasivním příjemcem informací, ale využívá výhod jako mluvený průvodce, zasílání elektronické pohlednice nebo propojení místa se sociálními sítěmi a sdílením přímo přispívá k propagaci stezky. Správce stezky získává zpětnou vazbu pomocí komentářů v online návštěvní knize nebo statistiky návštěvnosti na základě zobrazení průvodců.

Online navigační systém pomocí QR kódů a mobilní aplikace

Mobilní značení
Online navigační systém pomocí QR kódů a mobilní aplikace
QR kód Online navigační systém pomocí QR kódů a mobilní aplikace


Mobilní značení

Mobilní značení Geotrips.eu přináší nové možnosti komunikace. Mezi výhody systému patří:

 • Snadná aktualizace pomocí admin rozhraní umožňuje spravovat měnící se obsah, zde např. aktuální rozbor vody
 • Vícejazyčnost a možnost jejího průběžného doplňování
 • Jednoduchost získané informace si návštěvník může doslova odnést v kapse a pracovat s nimi hned nebo následně

Online navigační systém pomocí QR kódů a mobilní aplikace
 • Návštěvní kniha k místu je možné vložit komentář návštěvníků
 • Elektronická pohlednice odeslání elektronické pohlednice přímo z místa návštěvy
 • Elektronické razítko funkce "Byl jsme zde" slouží jako elektronická podoba turistického razítka
 • Sociální sítě funkce jako "Byl jsem zde" a "Líbí se" napojená na sociální sítě zajišťují propagaci místa v cílové skupině
 • Sledování návštěvnosti pomocí statistik zobrazení
 • Zvukový průvodce zvukové záznamy, zpřístupnění pro slepce
 • Nenarušuje prostředí
 • Podpora běžných telefonů bez nutnosti gps zařízení
 • Offline verze možnost stažení kompletního průvodce v Informačním centru.

Propojení s dalšími formami prezentace

Fyzické informační tabule

Ukázka zpracování oplnění informační tabule o QR kód
Mobilní značení buď zcela nahrazuje nebo doplňuje klasické informační panely, které rozšiřuje o podrobnější informace a interakci s návštěvníkem. Kód může být do nové tabule přímo zapracován, nebo později dolepen pomocí štítku. Dále rozšiřuje základní infrastrukturu trasy o větší počet dalších míst, jejichž klasické značení by bylo příliš náročné. Zejména v CHKO a dalších chráněných oblastech, kde je kladen důraz na minimální zásah do okolního prostředí může fyzické značení zcela nahradit. Ukázka:

Webové interaktivní mapy a virtuální prohlídky

Interaktivní mapy Interaktivní mapa a virtuální prohlídka
Platforma Geotrips.eu dále nabízí možnost využít zpracované materiály ve speciální aplikaci interaktivního průvodce pro webové stránky. Tato prezentaci si na rozdíl od mobilního značení, které je zaměřené na informovanost návštěvníků v terénu klade za cíl oslovit potenciální návštěvníky, kteří se o lokalitě svého výletu teprve rozhodují u svého počítače. Přehledným spojením interaktivní mapy s virtuálními prohlídkami a dalšími technologiemi, které pro vizuální prezentaci na webu vznikly si klade za cíl líbivou formou nové návštěvníky upoutat.

Mobilní průvodce

Průvodce po trase Ukázka navigace mobilního průvodce po trase
Mobilní značení naučných stezek může být součástí kompletního mobilního průvodce, který nabízí další pokročilé funkce jako interaktivní mapu stezky s GPS navigací, výběr zajímavých míst na základě aktuální pozice, podporu geocachingu a offline verzi bez nutnosti přístupu k internetu. Do mobilního průvodce mohou být díky využití GPS lokalizace zapracována i místa, která nejsou součástí mobilního nebo fyzického značení v terénu. Přidávání a rozšířování o nové zájmové body v terénu je díky tomu velice jednoduché. Na základě statistik a zpětné vazby návštěvníků může mobilní průvodce sloužit jako podklad pro další plánování teréního značení a budování naučných stezek.