Vlastnosti moderní interaktivní mapy

Co by měl moderní systém interaktivní mapy splňovat? Projděte si následující vlastnosti. Sami oceníte propracovanost systému i vlastnosti, které Vám díky možnostem využít již hotové propagační materiály ušetří starosti i peníze. Na vývoji systému neustále pracujeme a jsme hrdí, že jako jediní splňujeme všechny požadavky:


 • Podpora multimédií

  Ze zkušeností víme, že každé místo ma jiné nároky na své představení. Nesnažíme se zákazníkům vnutit balíčky mnoha virtuálních prohlídek, které pak na většině plochy představují asfalt různých křižovatek, malou kapličku uprostřed nepěkné zástavby, nebo zelené lány polí. Místo toho vhodným způsobem kombinujeme

  • Fotografie - nabídnou netradiční pohledy profesionálního fotografa. Díky nízké ceně umožní představit velké množství míst a vytvořit kompletní představení města bez kompromisu ve výběrem míst.
  • Video - krátké představení tradičních akcí doplní mapu o pohyb a zvuk a celou prezentaci vhodně oživí. Do mapy umíme zapracovat i krátké videovizitky, které tvoří ideální úvod.
  • Virtuální prohlídky - s rozsahem 360x180 stupňů představí místa, kde má pohled do všech stran smysl a zachytí to, co se na fotografii nevejde. Náves, panoramatický pohled z věže nebo střechy OÚ, dají také vyniknout architektuře interiérů.
  • Panoramatické pohledy s velkým stupňem přiblížení - jsou vhodnou volbou pro pohledy na město z různých vyhlídek. • Mapový podklad

  • Změna měřítka - umožňuje plynulé změny detailů mapy až na úroveň jednotlivých domů, již v základní verzi nahrazuje drahé letecké snímkování.
  • Specifické ikony - pro jednotlivý typy míst jako památky, služby, občanská vybavenost.
  • GPS trasy - díky možnosti vložení GPS stras můžeme do mapy zaznamenat naučné okruhy městem a doporučených výletů, které nejsou součástí oficiálně značených tras mapových podkladů.
  • Vlastní mapový podklad - jako mapový podklad můžete použít vámi dodané materiály jako schématické plány areálu, šikmé letecké snímkování atd..
 • Virtuální průvodce nad mapou

  Mapa není pouhým shlukem nesouvisejících ikon, ale přinaší do prohlídky příběh
  • Filmový pásek - umožňuje řazení bodů do sekvence představující postupné představení města odpovídající například naučné stezce.
  • Komentáře - jednotlivá místa jsou doprovozeny textovým nebo zvukovým komentářem. Krátký text může obsahovat prolink na podrobné informace dostupné na webových stránek města.
  • Přehlednost zobrazení - díky rozvržení jednotlivých částí systému nemusíte při zobrazování jednotlivých míst neustále otvírat a zavírat nová okna. Při prohlížení fotografií se mapa automaticky pohybuje na zobrazené místo a naopak při kliku na místo v mapě se automaticky nastaví fotogalerie, neztrácíte tak přehled o aktuální poloze.
 • Integrace

  • Webové stránky - výsledného průvodce je možné bez problému umístit do existujících webových stránek při zachováaní jejich designu. Při zobrazení mapy návštěvník neotvírá aplikaci v novém nesourodém okně a nenarušuje celkovou koncepci a vzhled stránek.
  • Informační kiosky - vyvinuli jsme speciální verzi optimalizovanou pro HD rozlišení LCD kiosků včetně velkoformátových LCD panelů. Panel s naší aplikací tvoří nástupce jednoúčelově orientovaných interaktivních map s tištěným mapovým podkladem, kdy navíc nabízí snadnou aktualizaci a využití dalších služeb jako elektronická vývěska, zpřístupnění kompletních webových stránek města.
  • Sociální síťě - návštěvníci registrovaní na síti Facebook nebo Google+ mohou označit mapu pomocí tlačítka líbí se mi. Odkaz na mapu se pak přidá na jejich stěnu a zajistí rychlou propagaci mezi přáteli. Pracovní města můžete posílát lidem, kteří se k mapě přihlásili zprávy o aktualitách a dění ve měste. Pod mapou můžeme navíc zobrazit diskuzi, kde mohou návštěvníci psát svoje postřehy a doporučení k návštěvě míst.
  • Dříve zpracované foto a prohlídky - do mapy umíme zakomponovat již existující prezentace (fotogalerie, videoprezentace, 3D prohlídky, webkamery ) z Vašich minulých projektů. Naším cílem je aktraktivní formou propojit to nejlepší, co jste doposud vytvořili a vše rozšířit o nové možnosti a geografickou informaci. Mapa se díky odkazům na jednotlivé stránky může stát živým rozcestníkem existujících turistickýh matariálu.
 • Administrativní rozhraní

  Mapu umístěnou na webových stránkách města i v informačním kiosku může pracovník města spravovat pomocí jednoduchého rozhraní přímo ve webovém prohlížeči stejně jednoduše jako obyčejnou fotogalerii. Může upravovat popisky, přidávat nebo ubírat fotografie, měnit jejich umístění i typy ikon pro jednotlivá místa.

Zpět na stránku 3D virtuální prohlídky a interaktivní mapy